Den fasta modellen består av en lutande del med en liten ”knäck” på mitten, samt två backstag. Genom att masten är ”knäckt” på mitten så kommer överdelen längre ut och man når masterna bättre. Backstagens funktion är att minska utböjningen i toppen, vilket gör mastkranen stabilare att klättra i.

Genom att kranen är vriden 45 grader så kan man enkelt ”mata” masterna allt ifrån parallellt med kajkanten till rakt bakifrån. Det gör dessutom att man lättare når toppen på masterna utan att spridarna krockar med mastkranen.

För en lång livslängd så är hela kranen varmförzinkad medan vajer och vinsch levereras i rostfritt utförande. Den manuella vinschen har två hastigheter, vilket ger bättre utväxling vid full last och snabbare utan.

Stege med ryggskydd ingår som standard och naturligtvis så är kranen CE-märkt.

Ingjutningsgods, dimensionering av plattan, transport och montage ordnas enligt överenskommelse.

Som option kan ni även välja eldriven vinsch eller kättingtelfer i toppen på kranen.