Akterförtöjning

Lång och kort ten på STIMTEC Akterförtöjningsbojar