Mastkran Fast

En fast modell med en lutande del samt två backstag.

Mastkran Svängbar

Mastkran med svängbar överdel.

Mastförvaring

Moderna och praktiska Mastställ, Mastvagnar och Mastskjul

Badtrappor och badstegar

Badtrappor, badstegar och poolstegar

Akterförtöjning

Lång och kort ten på STIMTEC Akterförtöjningsbojar

Räddningsstegar

Räddningsstegar som uppfyller gällande rekommendationer.

Y-bommar

Stimtecs Y-bommar ger en välorganiserad hamn och båtplatser med enkel och säker förtöjning.

Tillbehör Y-bommar

Bryggfästen, Ståplattor till Y, Gångbara bommar.