Project Description

STIMTEC RÄDDNINGSSTEGAR

För att göra de svenska hamnarna säkrare har Svenska Livräddningssällskapet och Räddningsverket tagit fram en rekommendation som reglerar vilken utrustning som skall finnas i våra hamnar samt utformningen av densamma. STIMTEC räddningsstegar uppfyller gällande rekommendationer och skulle olyckan vara framme så är stegarna mycket säkra att använda.

Infästningsjärnen anpassas för att passa er brygga eller kaj och längden på stegen anpassas efter vattennivån. Stegarna finns i varmförzinkat och rostfritt utförande och är utrustade med halksäkra steg.

I hamnar med mycket is på vintern består nedersta delen av en flexibel stege, byggd med kätting och kraftiga tyngder. Allt för lång livslängd och hög säkerhet!

Räddningsstege
STIMTEC Räddningsstege

STIMTECS PRODUKTER